Levé pozadí

Soutěž Foto 2012

Vážení polétavci.
K 1.1.2012 spouští česká divize první akci v tomto roce a to netradiční akci s názvem "Foto 2012". Cílem je zpestření celkem běžné činnosti na siti a poodhalit i kreativní dovednosti virtuálních pilotů.


Zúčastnit se může každý člen sitě IVAO s přiděleným VID, našinec i cizozemec bez omezení, ale s platnou registrací na www.ivao.cz (nezaměňovat s registarcí na IVAO síti, zde se registrujete jen na webové stránky české divize). Od 1.1.2012 až do 31.3.2012 může každý na základě jednoduché registrace vložit maximálně tři fotky z prostředí IVAO . Téma není nijak podrobněji definováno, záleží na nápadech a schopnostech každého jedince. Po uzávěrce, tedy 31.3.2012 budou všechny přihlášené příspěvky zpřístupněny na našich stránkách s možností ohodnocení snímků.

Vaše fotky lze po vkládat ZDE.


Za autora snímku je považován ten, přes jehož účet na www.ivao.cz budou fotky vloženy, je tedy nutná pouze registrace do webu. Každý člen, bez výjímky, po přihlášení může vložit nejvýše tři fotky s rozlišením maximálně 1280x960, v poměru stran 3:4 nebo 2:3, ve formátu JPEG, JPG, JPE, PNG, GIF. Pokud vložíte větší fotografii, systém je automaticky přepočítá na nejvhodnější uvedený rozměr a tím může dojít ke ztrátě kvality. Ke každé fotografii přiložte popisující komentář, případně jakým způsobem byla fotografie pořízena. Fotografie mohou být upravovány, avšak při zachování původní přirozenosti obrázku. Všechny zaslané fotografie budou následně opatřeny vodoznakem ivao.cz a budou tedy chráněny proti dalšímu kopírování. Při zaslání dvou stejných obrázků pod různými jmény může dojít k okamžité diskvalifikaci obou soutěžících.

Hodnocení: k 1.4.2012 budou všechny zaslané fotografie zveřejněny a každý registrovaný uživatel tohoto webu, bez rozdílu zda poslal něnjaké fotky či nikoli, bude moci hlasovat pro tři nejlepší fotky na stupnici 1 až 3 podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Opět je tu ohlídáno, aby na jedno VID a platné heslo na web bylo hlasováno jen pro tři fotky. Pokud se někdo splete, nebo časem změní názor, není již možné svou volbu opravit, z velmi vážných důvodů je ale možné kontaktovat staff s odůvodněnou žádostí o smazání hlasů. Není v našich silách takové omyly nebo změny vyhledávat a opravovat. Hlasování ukončíme 31.5.2012 a výsledky budou poté zveřejněny na stránkách české divize. Tři nejlepší snímky budou oceněny frčkou.