Levé pozadí

Počasí


METAR je pravidelná letecká meteorologická zpráva o podmínkách na daném letišti. Na letištích s pravidelným provozem se vydává každých 30 minut. Mimořádně vydaný METAR se označuje jako SPECI (def. Zvláštní letecká meteorologická zpráva).


Zpráva METAR obsahuje tyto položky:


 1. ICAO indikátor letiště
 2. Den v měsíci a čas vydání (v UTC)
 3. Přízemní vítr
 4. Horizontální dohlednost / dráhová dohlednost
 5. Meteorologické jevy
 6. Oblačnost, popř. vertikální dohlednost
 7. Teplota a rosný bod
 8. QNH
 9. Doplňující informace
 10. Teplota povrchu moře a jeho stav (v ČR se nepoužívá)
 11. Stav drah
 12. Předpověď TREND


ICAO indikátor (ICAO kód)

Čtyřmístný indikátor letiště

např.


LKPR = Praha – Ruzyně

Den v měsíci a čas vydání

Udává se v šestimístném kódu, kde první 2 číslice označují den v měsíci a další 4 čas v UTC. To, že je to UTC nám říká písmeno “Z” [zulu] za časovým údajem.


161200Z = vydáno 16. tohoto měsíce v 12:00 UTC

(14:00 českého letního, 13:00 českého zimního času)

Přízemní vítr


Směr větru je průměrná hodnota zaokrouhlená na desítky stupňů (první 3 čísla). Průměrná rychlost větru se udává v dvoumístném tvaru a vždy s uvedením jednotek (KT, MPH, MPS).

G – indikátor nárazů větru

Pokud se v posledních 10 minutách měnil směr větru o 60° a více při rychlostech do 3 KT, udává se VBR (proměnlivý/variable). Při rychlostech nad 3 KT je možné označit jako VBR pouze v případě, kdy se mění směr o 180° a více, nebo když není možné určit směr, ze kterého vítr vane (např. při přechodu bouřky nad letištěm).


Pokud se v posledních 10 minutách při rychlosti větru 10 KT nebo více měnil směr větru alespoň o 30° a tato změna trvala aspoň 2min., udává se rozmezí dvou extrémních směrů oddělené písmenem V.


05015G30KT = vítr ze směru 050 stupňů, rychlost 15 uzlů, v nárazech 30 uzlů

18006KT 130V230 = směr větru 180 stupňů, síla 06KT, směr kolísá mezi 130 a 230 stupňů

VRB04KT = variábl do 4 uzlů

00000KT = bezvětří

Horizontální dohlednost

Udává se v metrech a vyjadřuje se čtyřmístným číslem. Je-li dohlednost 10 km a vyšší, udává se 9999. Je-li nižší než 50 m, udává se 0

0200 = dohlednost 200 metrů

Dráhová dohlednost (Runway visual range, RVR)

Dráhová dohlednost se uvádí pro každou dráhu zvlášť, pokud jakákoliv měřená dohlednost klesne pod 1500 m. Je vždy doplněna o indikaci zda dohlednost roste (U), nemění se (N) nebo klesá (D). Je-li dráhová dohlednost nad 1500 m, udává se P1500. Pokud dráhová dohlednost kolísá, bude v určení dráhové dohlednosti mezi hodnotami dohlednosti "V" a až za tímto zápisem bude určení tendence (D, U, N). Hodnoty se určí jako minimum a maximum jednominutových průměrů RVR za posledních 10 minut.


R31/0200U = RVR pro dráhu 31 je 200 m a roste

R24/P1500N = RVR pro dráhu 24 je větší než 1500 m a nemění se

R18R/0450V1200U = RVR pro dráhu18R proměnlivá mezi 450m a 1200m

Meteorologické fenomény

Uvádějí se podle významu v počtu nejvýše 3. Jejich kódy jsou podle potřeby zpředu ještě doplněny o vyjádřením intenzity, místa nebo bližšího popisu. Přehled kódů viz tabulka.

Upřesnění

Fenomén

Intenzita/místo

Popis

Srážky

Ostatní jevy zhoršující dohlednost

Ostatní

- Light

MI Shallow

DZ Drizzle

BR Mist

+PO Well developed
Dust- or
Sand-Whirls


BC Patches

RA Rain

FG Fog

DR Low
drifting

SN Snow

FU Smoke

SG Snow Grains

VA Volcanic
Ash


SQ Squalls

+ Heavy

BL Blowing

PE Ice Pellets

VC In the
Vicinity

SH Shower

GR Hail

DU Widespr. Dust

+FC Well developed
Funnel clouds

TS Thunderstorm

GS Snow Pellets

SA Widespr. Sand

SS Sandstorm

FZ Freezing

IC Ice Crystals

HZ Haze

DS Duststorm

PR Partial

Český význam nejpoužívanějších zkratek:

Intenzita: + = silný, - = slabý

Místo: VC = v blízkosti letiště

Popis: SH = přeháňka, TS = bouřka, FZ = mrznoucí, BR = kouřmo, FG = mlha

Srážky: DZ = mrholení, RA = déšť, SN = sněžení, GR = krupobití


-RA BR = slabý déšť, kouřmo

FZFG = mrznoucí mlha

Vertikální dohlednost

Vertikální dohlenost (vertical visibility, VV) se udává, pokud kvůli silným srážkám nebo jinému jevu (mlha, kouřmo atd.) není vidět oblačnost. VV se udává ve stovkách stop nad terénem.

Oblačnost:

Výška a míra pokrytí oblohy oblačností je udávána v jednotlivých vrstvách od země vzhůru, udávají se nejvýše 4 vrstvy oblačnosti.


1. vrstva = vždy nejnižší bez ohledu na míru pokrytí

2. vrstva = nejbližší vyšší s pokrytím alespoň 3/8 (SCT)

3. vrstva = nejbližší vyšší s pokrytím alespoň 5/8 (BKN)

4. vrstva = Cumulonimby (CB) nebo congestivní cumuly (TCV) nejsou-li již součástí předchozích hlášení


Výška základny oblačnosti se udává ve stovkách stop nad letištěm.

Míra pokrytí oblohy se měří v osminách viditelné části oblohy a označuje se takto:


0/8 = sky clear (SKC), jasno
1/8 – 2/8 = few (FEW), skoro jasno
3/8 – 4/8 = scattered (SCT), polojasno
5/8 – 7/8 = broken (BKN), oblačno
8/8 = overcast (OVC), zataženo


BKN015 OVC035 = oblačno  ve výšce 1500 stop nad letištěm a dále zataženo ve výšce 3500 stop nad letištěm

CAVOK

CAVOK je kódové slovo “Clouds And Visibility OK”, vyjadřující situaci splňující následující podmínky:

 • viditelnost alespoň 10 km
 • žádné meteorologické jevy
 • žádné kumulonimby (bouřky)
 • žádná oblačnost pod 5000 stop nebo pod minimální sektorovou výškou (uvažuje se větší hodnota)


Při splnění všech těchto podmínek toto slovo nahrazuje údaje o dohlednosti a oblačnosti, je tedy mezi údaji o větru a údaji o teplotách.


Teplota a rosný bod(temperature, dew point)

Teplota a rosný bod se vyjadřují dvojicí dvouciferných čísel oddělených lomítkem. Záporné hodnoty se vyjadřují předsunutým písmenem M.

07/M03 = teplota 7°C  a rosný bod -3°C

QNH


QNH je atmosférický tlak přepočtený na střední hladinu moře (nastavuje se na výškoměru pro správné měření výšky nad mořem – AMSL) a udává se čtyřciferným číslem. Před číslem je indikátor Q, je-li hodnota dána v hPa, nebo A, je-li udána v palcích sloupce rtuti Hg.

Q1014 = QNH 1014

pozn.: je-li hodnota QNH pod 1000 je první číslice 0 (např. Q0995)

Doplňující informace: proběhlé meteorologické jevy (Recent phenomenas, RE)


Právě proběhlé jevy jsou uváděny indikátorem RE a zkratkou fenomenu (viz výše), pozorovaný střih větru je uváděn zkratkou WS

RETS = právě proběhlá bouřka

RERA = po dešti

WS RWY31 = wind shear (střih větru) pozorovaný při přiblížení na dráhu 31


Stav drah

Je-li to nutné, uvádí se osmimístným kódem dráhové podmínky pro jednotlivé dráhy. První dvojčíslí je číslo dráhy – uvádí se vždy nižší číslo z označení dráhy (např. z dráhy 06/24 se použije jen 06, z dráhy 13/31 pak jen 13), pro rozdělené pravá/levá se používá (pravá stejně, k levé se přičítá 50, takže RWY 13R bude označeno jako 63)

Dále následuje druh pokrytí dráhy (ve 3 vrstvách) a koeficient brzdných účinků.

Je-li dráha mimo provoz kvůli sněhu, uvádí se identifikátor SNOCLO.


Předpověď TREND

Pokud se během následujících 2 hodin očekává významná změna počasí, používá se k avizování této změny identifikátor BECMG (becoming) = nastupující trvalejší změna, nebo TEMPO (temporary) = nastupující krátkodobá změna, doplněná časem (UTC) začátku změny

Očekává-li se příchod podmínek nemající vliv na letvoý provoz, uvádí se NSW (No Significant Weather).

Neočekává-li se významná změna podmínek během následujcích 2 hodin, uvádí se indikátor NOSIG.

BECMG 2000 = očekávaná změna dohlednosti na 2000 metrů


Oblastní QNH je 3 hodinová předpověď tlaku ve FIRu Praha a je udáváno pokud se liší od letištního a je uvozeno indikátorem REG. Je vždy nižší než letištní.

REG Q1018 = oblastní QNH 1018


Příklady

LKPR 150500Z 00000KT 0100 R24/0300D R31/P1500N FG FEW004 BKN200 09/09 Q1015 TEMPO 0700 FG

LKPR = indikátor letiště Praha Ruzyně

150500Z = vydáno 15. tohoto měsíce v 0500 ZULU (světového koordinovaného času)

00000KT = bezvětří

0100 = dohlednost 100 metrů

R24/0300D = dráhová dohlednost pro dáhu 24 je 300 metrů a klesá

R31/P1500N = dráhová dohlednost pro dáhu 31 je více než 1500 metrů a nemění se

FG = mlha

FEW004 = Few (1-2/8 oblačnosti) ve výšce 400 stop

BKN200 = Broken (5-7/8 oblačnost) ve výšce 20.000 stop

09/09 = teplota 9 stupňů, rosný bod 9 stupňů

Q1015 = letištní QNH 1015 hPa

TEMPO 0700 FG = krátkodobá přistávací předpověď TREND: během 2 hodin se očekává dočasná změna dohlednosti na 700 m, mlha

LKPR 150700Z VRB02KT 3000 BR BKN200 13/13 Q1015 BCMG 5000 BR

LKPR = indikátor letiště Praha Ruzyně

150700Z = vydáno 15. tohoto měsíce v 0700 ZULU (světového koordinovaného času)

09004KT = vítr ze směru 090°, rychlost 4 uzly

3000 = dohlednost 3000 metrů

BR = kouřmo

BKN200 = Broken 20.000 stop

13/13 = teplota 13, rosný bod 13 stupňů

Q1015 = QNH 1015 hPa

WS RWY31 = pozorován střih větru při přiblížení na dráhu 31

BCMG 5000 BR = během 2 hodin se očekává vzestup dohlednosti na 5000 metrů, kouřmo


LOWS 150620Z 15013KT CAVOK 20/05 Q1011 NOSIG

LOWS = indikátor letiště Salzburg

150620Z = vydáno 15. tohoto měsíce v 0620 ZULU (světového koordinovaného  času)

15013KT = vítr ze směru 150 stupňů o síle 13 uzlů

CAVOK = oblačnost a dohlednost OK - splněny podmínky CAVOK (viz výše)

20/05 = teplota 20 stupňů, rosný bod 5 stupňů

Q1011 = QNH 1011 hPa

NOSIG = v nejbližších 2 hodinách se neočekává významná změna podmínek

LIRF 150550Z 20017KT 1600N +RA BKN015 BKN050 18/17 Q1010 NOSIG

LIRF = indikátor letiště Roma Fulmicio

150550Z = vydáno 15. tohoto měsíce v 0550 ZULUI (světového koordinovaného času)

20017KT = vítr z 200 stupňů 17 uzlů

1600N = všeobecná dohlednost 1600 metrů a nemění se

+RA = silný déšť

BKN015 = 1. vrstva oblačnosti Broken v 1500 stopách

BKN050 = 2. vrstva oblačnosti Broken v 5000 stopách

18/17 = teplota 18 stupňů, rosný bod 17 stupňů

Q1010 = QNH 1010 hPa

NOSIG = v nejbližších 2 hodinách se neočekává významná změna podmínek