Levé pozadí

Změny v AIP k 17.11.2011

Vážení piloti a řídící letového provozu.

Dnešním dnem 17.11.2011  vstupují v platnost změny vydané ŘLP, které se objeví v AIPu.


Na většině regionálních letišťích byly upraveny odletové trasy (SID) a příletové trasy (STAR).

Byl také vydán nový AIRAC v návaznosti na tyto změny (více v odkazech níže)

Na některých letištích byly přidány i nové možnosti přiblížení například GNSS ap. ! Mimo regionální letiště byly provedeny změny i v informacích a postupech neregionálních letišť jako :LKHB, LKJC, LKTC ap.


Doporučiji tyto nové změny opět nastudovat.


Doporučené odkazy :

Stránka AIP : http://lis.rlp.cz/ais_data/www_main_control/frm_cz_aip.htm

Změny : http://lis.rlp.cz/ais_data/aip/archiv/111117amd253/amd11253.pdf

             http://lis.rlp.cz/ais_data/aip/archiv/111117v3amd164/v3amd11164.pdf

AIRAC:   http://lis.rlp.cz/ais_data/aip/archiv/111117air008/air11008.pd

ČR nevydává RAD v plném rozsahu, ale pouze všeobecný popis RAD (příloha tohoto AIP SUP), a části týkající se ČR (jsou zveřejněny v samostatných AIP SUP). Kompletní aktuální RAD je k dispozici na internetu na adrese : https://www.public.cfmu.eurocontrol.int/PUBPORTAL/gateway/spec/index.html