Levé pozadí

Low Visibility Procedures - obecně

Low Visibility Procedures (LVP) jsou speciální provozní postupy pro stanoviště TWR a GND, kdy hodnoty dohlednosti nebo vertikální dohlednosti klesnou pod určitá minima. V případě, že tato nastane, zavádí se velmi specifický způsob řízení, který se v mnohém liší od  "standardního" stavu.

Za vyhlašování (a samozřejmě též rušení) LVP je zodpovědné stanoviště TWR. Podmínky vyhlašování LVP nejsou předmětem tohoto článku

Po vyhlášení LVP je nutné dodržovat některé speciální postupy. Tyto postupy začínají již na úrovni APP/DIR, kteří musí zajistit větší rozstupy mezi přilétajícími letadly.

Pro TWR LVP znamenají následující:

 • nelze vydávat podmínková povolení („behind landing traffic line up rwy XY behind” / „za přistávajícím provozem vstupte na dráhu za ním“)

 • nelze povolit současný vstup na dráhu více letadlům (např. z pojezdových A a B na LKPR, dráhu 24)
 • povolení ke vzletu je možné vydat pouze, pokud je letadlo provádějící přiblížení ve vzdálenosti 6NM od prahu dráhy nebo větší
 • povolení přistání musí být vydáno před přeletem vzdálenosti 2NM od prahu dráhy
 • dbát na dodržování pojíždění letadel jen na vyčkávací místa kategorie II a III. V případě, že letadlo na odletu překročí stop příčku vyčkávacího místa kategorie II a III, dojde k narušení ochranné zóny lokalizéru (localizer sensitive area). Tím je degradováno zařízení ILS pro provoz v kategorii II nebo III, o čemž posádka provádějící přiblížení musí být informována. Pokud k této situaci dojde a podaří se letadlo, které přejelo vyčkávací místo a narušilo tím ochrannou zónu dostat mimo tuto zónu (např. při přejetí vyčk. místa na TWY A odbočením na TWY Z a přejetím stop příčky na TWY Z celou délkou letadla) do přeletu vzdálenosti 2NM od prahu dráhy letadlem provádějícím přiblížení, je možné povolit přistání. Pokud se uvolnit ochrannou zónu LOC nepodaří do přeletu 2NM od prahu dráhy, je nutné nařídit průlet (výjimkou může být provádění cvičného přiblížení ILS CAT II/III mimo podmínky LVP, kdy TWR může letadlo provádějící přiblížení jen upozornit na vzniklou situaci: „essential traffic information, localizer senzitive area rwy 24 category II and III infringed by “ / „informace o významném provozu, ochranná zóna lokalízéru kategorie II a III dráhy 24 narušena “)

 • dbát na uvolňování dráhy celým letadlem až za vyčkávací místa kategorie II a III (uvolnění ochranné zóny lokalizéru)

Pro GND LVP znamenají následující:

 • nelze vydávat povolení k vytlačení procedurou multiple pushback

  nelze současně využívat pojezdové pruhy Jblue a Jorange
 • nelze povolovat powerback (platí při dohlednosti nižší než 450m)

  na jednom segmentu pojezdové dráhy může být nanejvýš jedno letadlo, povolit pojíždění dalšímu letadlu je možné pouze, pokud předchozí letadlo tento segment pojezdové dráhy zcela uvolnilo