Levé pozadí

Provozní omezení pozic

Provozní omezení pozic je princip, jakým je zajišťována kvalita řídících na daných pozicích. Systém funguje tak, že jsou stanoveny minimální hodnosti ATC (získávané zkouškami), od kterých je realizace připojení na vybrané stanoviště povoleno. Smyslem tohoto opatření není zbytečné omezování lidských zdrojů v jejich rozvoji, ba naopak je zde dlouhodobě snaha udržovat určitou úroveň znalostí řídících v divizi. Proto je kladen důraz na důsledné studium, výcvik a zkoušky řídících.

Výjimky z FRAs

Vzhledem k tomu, že pravidla FRAs jsou v naší divizi nastavena a jsou aktivně využívána, občas se vyskytne potřeba jednoho konkrétního uživatele-řídícího jednorázově vpustit na stanoviště, které svými nároky převyšuje možnosti. Typickým příkladem mohou být například společné akce a ATC-žák, který již umí samostatně řídit. Velmi často se proces udělování výjimek vztahuje i na samotný výcvik ATC (zejména pro nižší stupně - AS1 a AS2) tak, aby nedocházelo ke zdržování ve výcviku získávání nutných počtů hodin na stanovišti AFIS.

O Výjimku může požádat kdokoli s racionálním důvodem (výcvik, event...) výcvikové oddělení vedení divize. Výjimky při ATC výcviku jsou udělovány trenéry samotnými dle jejich potřeby.

Provozní omezení dle letišť

Praha - Ruzyně

Protože letiště v Praze - Ruzyni je nejen hlavním mezinárodním vzdušným přístavem ale také letištěm s největším počtem pohybů. Proto jsou na toto letiště aplikována omezení tak, jak je všeobecně doporučeno všude ve světě, dle logiky ATC hodností. Je důsledně vyžadováno, aby na letišti v Praze působili řídící, kteří mají s řízením již nemalé praktické zkušenosti, prošli a úspěšně ukončili základní ATC výcvik.


Volací znakHodnostní omezení
Poznámka
LKPR_DEL
Ruzyně Delivery
AS3 - Advanced ATC TraineeAdvanced ATC Student
Smí být obsazeno pouze v přítomnosti nadřazeného stanoviště (GND/TWR)
LKPR_GND
Ruzyně Ground
ADC - Aerodrome ControllerAerodrome Controller
LKPR_TWR
Ruzyně Tower
ADC - Aerodrome ControllerAerodrome Controller
LKPR_APP / _DEP / _F_APP
Praha Radar / Ruzyně Radar
APC - Approach ControllerApproach Controller
LKPRFMx

ADC - Aerodrome Controller
Aerodrome ControllerNutná přítomnost TWR

Regionální civilní IFR letiště

Mimo letiště v Praze jsou aplikovány snížené nároky na řídící tak, aby na těchto letištích mohlo docházet k výcviku a zdokonalování řídících, sbírání zkušeností. Je však nutné, aby řídící na těchto letištích měli již dostatečné teoretické znalosti i základní praktické návyky.

Protože úterý je online den naší divize, je zapotřebí klást větší důraz na kvalitu řídících než ostatní dny týdne. Právě v úterý jsou proto některé pozice dále omezeny.


Volací znak Hodnostní omezení
Poznámka

LKTB_GND

(Na LKMT a LKKV se neaplikuje.)

Tuřany Ground
AS1 - ATC Applicant Advanced ATC Student
mimo úterý, nedoporučuje se obsazovat samostatně

LKTB_GND

(Na LKMT a LKKV se neaplikuje.)

Tuřany GroundAS2 - ATC Traineeplatí v úterý, nedoporučuje se obsazovat samostatně

LKTB_TWR

LKMT_TWR

LKKV_TWR

Tuřany Tower

Mošnov Tower

Karlovy Vary Tower

AS2 - ATC Trainee Advanced ATC Student mimo úterý

LKTB_TWR

LKMT_TWR

LKKV_TWR

Tuřany Tower

Mošnov Tower

Karlovy Vary Tower

AS3 - Advanced ATC Trainee Aerodrome Controller platí v úterý

LKTB_APP

LKMT_APP

LKKV_APP

Brno Radar

Ostrava Radar

Karlovy Vary Radar
ADC - Aerodrome Controller Advanced ATC Student

Vojenská IFR letiště

Řízení na vojenských letištích je plně v kompetenci oddělení mimocivilních operací. Více informací Vám rádi poskytneme. Pro řízení na letišti, které je spravováno mimocivilními operacemi je nutné získat zvláštní povolení a absolvovat vojenský ATC výcvik. Rádi Vám zodpovíme veškeré dotazy týkající se služeb ŘLP na vojenských letištích. Toto ustanovení se vztahuje i na pozici LKAA_M_CTR (Praha Terén).

Do budoucna se zvažuje zavedení "doložky vojenského řídícího" přímo do IVAO profilu.

Letiště se službou AFIS a oblastní služba řízení


Volací znakHodnostní omezení
Poznámka
LKxx_I_TWR
Info
AS1 - ATC Applicant
ATC Applicant
Neslouží k výcviku ATC
LKAA_FSS
Praha Information
AS3 - Advanced ATC Trainee
Advanced ATC Student

LKAA_CTR

(Všechny sektory)

Praha Radar
APC - Approach ControllerApproach Controller

Provozní omezení dle získané hodnosti

AS1 - ATC Applicant

Jsem na IVAO nový a tato hodnost mi byla přiřazena automaticky při registraci.

Vítáme Vás v řadách ATC české divize IVAO. Již dlouhou dobu se snažíme udržovat úroveň kvality řídících na vysoké úrovni. Proto jsou také zavedena tato, byť nepříjemná, omezující opatření. Pro získání základních znalostí je nutné prostudovat materiály určené k výcviku ATC a prostřednictvím výcvikového systému si vyžádat ATC trenéra, který Vám bude pomáhat v prvních krůčcích za radarem. Není vůbec nutné, a dokonce to není ani žádoucí, získávat X nebo Y hodin na stanovišti AFIS. Trenér Vám po dohodě je oprávněn oblokovat prakticky jakoukoli pozici, kterou v budoucnu chcete řídit. Zpravidla se začíná na stanovišti TWR regionálního civilního IFR letiště (viz výcvik ATC).

AS2 - ATC Trainee

Již jsem zahájil svůj výcvik a u radaru strávil déle než 10 hodin. Má nová hodnost mi byla přiřazena automaticky.

Gratulujeme k úspěšnému zahájení výcviku a přejeme mnoho zdaru s jeho dokončením. Hodnost AS2 nenabízí oproti AS1 prakticky vůbec nic nového. Pokračujte ve výcviku s trenérem, později Vám trenér může umožnit se připojovat již samostatně na pozici na které trénujete za účelem získání praktických zkušeností s provozem.

AS3 - Advanced ATC Trainee

Už umím řídit samostatně a ovládat radarového klienta. Splnil jsem požadavky jednoduchého teoretického testu

Nacházíte se na velmi významném milníku svého řízení. Od této chvíle není nutné řídit s ATC trenérem (jeho přítomnost je již zcela volitelná a je jen na Vašem zvážení, zda budete pokračovat dále jako doposud pod dohledem, nebo již samostatně). Už je Vám umožněno se samostatně připojit na nejrůznější stanoviště, jejichž výčet je uveden v následující tabulce. Prosíme, vždy zhodnoťte své znalosti daného prostředí (zejména při přechodu na jiné letiště), případně se obraťte opět na ATC trenéra, který Vám s řízením jistě pomůže. Obecně doporučujeme obsazovat od nejvyšších pozic, které zvládnete.


Praha - Ruzyně
Brno - Tuřany
Ostrava - Mošnov
Karlovy Vary

LKPR_DEL

Ruzyně Delivery

(Nedoporučuje se obsazovat bez TWR)

LKTB_GND

Tuřany Ground


LKAA_FSS

Praha Information (VFR)

LKTB_TWR

Tuřany Tower

LKMT_TWR

Mošnov Tower

LKKV_TWR

Karlovy Vary Tower

LKTB_APP

Brno Radar

(Pouze mimo úterý)

LKMT_APP

Ostrava Radar

(Pouze mimo úterý)

LKKV_APP

Karlovy Vary Radar

(Pouze mimo úterý)

ADC - Aerodrome Controller

Stal jsem se licencovaným řídícím TWR. Prošel jsem další teoretickou zkouškou a jednoduchou praktickou.

Gratulujeme ! Váš TWR výcvik je ukončen. Jste na, pravděpodobně nejvýznamnějším, milníku své ATC kariéry. ADC zkouška by se dala přirovnat třeba ke zkoušce maturitní. Nyní se Vám otevírá celá škála nových možností, kam se připojit.

Praha - Ruzyně
Brno - Tuřany
Ostrava - Mošnov
Karlovy Vary

LKPR_GND

Ruzyně Ground

LKTB_APP

Brno Radar

(kdykoli)

LKMT_APP

Ostrava Radar

(kdykoli)

LKKV_APP

Karlovy Vary Radar

(kdykoli)

LKPR_TWR

Ruzyně Tower

LKPRFMx

Follow me car

APC - Approach Controller

Stal jsem se licencovaným řídícím APP. Prošel jsem další teoretickou zkouškou, ověřením znalostí na TWR a jednouchou zkouškou na APP.

Od této chvíle se Vám odemykají všechny pozice, které u nás existují. Řídit můžete již bez jakéhokoli dalšího či dílčího omezení. Pouze, prosím, přihlédněte ke svým schopnostem řídit větši množství provozu při účasti na eventech.

Praha - Ruzyně
Oblastní služba řízení

LKPR_APP/_DEP/_F_APP

Praha Radar / Ruzyně Radar

LKAA_x_CTR

Praha Radar

(všechny sektory)