Levé pozadí

NOTAMy

Vážení piloti, řídící,
dnešním dnem počínaje byl spuštěn provoz systému, který již z minulosti někteří z Vás pamatují. Jedná se o zobrazování zpráv NOTAM - Notice To Airmen.
Nově tedy můžete najít aktuální platné NOTAMy i na divizním webu v sekci Piloti/Notamy nebo Řídící/Notamy. NOTAMy jsou přejímány z reálného provozu včetně časových rozsahů jejich platnosti, avšak některé z nich nemohou být z technologických či jiných důvodů aplikovány na síti. Proto je každý nový NOTAM zvlášť kontrolován odpovědnými členy vedení a aplikován do praxe. Nově zpřísupněné sekce webu tedy zobrazují již vyfiltrované zprávy a poskytují tak kompletní přehled o omezeních a nařízeních, které je třeba při provozu na síti IVAO respektovat.


Žádáme tedy všechny ATC, aby vydané NOTAMy brali v úvahu při poskytování služeb řízení našim pilotům. Zároveň bychom však chtěli apelovat na piloty, aby zahrnuli kontrolu zpráv NOTAM do své předletové přípravy tak, jak je obvyklé v reálném provozu.

Všechny zprávy NOTAM můžete nalézt také zde.