Levé pozadí

Nová sezóna 2013/2014

Vážení přátelé, piloti a řídící, příznivci české divize IVAO,

prázdniny, dovolené a s nimi spojený částečný útlum našeho virtuálního letového provozu jsou za námi a proto bychom Vás rádi dnešním dnem přivítali do nové sezóny 2013/2014. Také bychom Vám zde rádi nastínili to nejvýznamnější, co Vás v této sezóně bude čekat a na co se můžete již nyní těšit.


Divizní tours

CZ IFR Tour 2013/2014

Tato již tradiční tour byla dnešním dnem spuštěna. Stejně jako v předchozích letech jsme se snažili pro Vás vybrat co možná nejzajímavější letiště, do kterých jsme přidali i některá z nebezpečných, kde budete moci prokázat svoje dovednosti v létání. Letos také nastala významná změna ve způsobu organizace IFR tour spočívající v tom, že máte k dispozici množinu letišť, mezi kterými si svoje lety a trasy plánujete úplně sami a záleží jen na Vás, v jakém pořadí všechna letiště navštívíte.

CZ VFR Tour 2013/2014

Stejně jako předchozí, patří i VFR tour již k tradičním akcím pořádaným českou divizí. VFR tour je prozatím stále ve zpracovávání a její spuštění můžete očekávat na přelomu září a října. Můžete se těšit na nová místa, která v rámci Vašeho VFR poletování navštívíte.

CZ SpecOps Tour 2013/2014

Nově jsme pro Vás přichystali také něco z oblasti mimocivilního létání. V této tour se na čas stanete piloty letů státní důležitosti a jiných vojenských, záchranných a policejních letů. Setkáte se také s požárním hlídkováním a hašením požáru. Pevně věříme, že se Vám úkoly zadané v rámci této tour budou líbit a přinesou Vám spoustu zábavy a napětí. Tour bude spuštěna v nejbližších dnech.

CZ Combi Tour 2013/2014

Během nadcházejícího podzimu pro Vás spustíme ještě jednu, zcela novou tour, která bude jakousi směsí všech již zmíněných tour, tedy z každého soudku něco. Vyzkoušíte si od klasických IFR a VFR letů přes nebezpečná letiště, vrtulníky a mimocivilní lety prakticky vše, co Vám dokážeme v rámci virtuálního létání nabídnout.

LKAA 36 HRS online

Stejně jako v loňském roce se i letos můžete těšit na bezesporu nejvýznamnější akci naší virtuální sezóny, tzv. třicetihodinovku. Letos nám časové plánování dovolí přidat ještě o 6 hodin více, takže pro Vás celý den a půl, bude rozsvíceno co nejvíce stanovišť ve FIR Praha a poskytován veškerý ATC servis. Změnou oproti loňskému roku bude, že z našeho virtuálního řídícího střediska v Kolíně budou obsazena pouze stanoviště na letišti Praha (LKPR) a oblastní stanoviště Praha Radar, avšak neochudíme Vás ani o pokrytá regionální letiště, která budou řízena našimi řídícími z pohodlí jejich domovů. Tato změna nám umožní lépe logisticky naplánovat celou akci a poskytnout Vám kvalitnější ATC služby z virtuálního řídícího centra. Již nyní víme, že stejnou akci v tomtéž termínu bude pořádat i slovenská divize a nejspíš se také uskuteční Atlantic Crossing event, proto jistě můžete počítat i s velkým množstvím mezinárodního provozu kolem Vás. Podrobnější informace o LKAA 36 HRS online Vám přineseme na přelomu září a října. Celá akce pak bude probíhat od 26. do 27.10.2013.

Online úterky a další eventy

Naším stěžejním online dnem i nadále zůstává úterý, kdy se pokaždé budeme snažit pro Vás vymyslet zajímavý event nebo jinak zpestřit Vaše létání. Během těchto dní se dočkáte jak akcí tradičních a osvědčených, jakými jsou například skupinové lety, VFR eventy, fly-iny a podobně, tak akcí nových či ne tolik častých, z nichž můžeme nastínit různě zaměřené training eventy, leteckou štafetu, záchranářský den a mnoho dalších. Například již druhé úterý v září se na Vás budou těšit řídící a zaměstnanci Řízení letového provozu a Letecké prevádzkové služby, kteří nás počastují svým profesionálním řízením na letištích v Praze a Bratislavě. V následujícím týdnu jsou pak pro Vás připraveny Dny NATO, kde se snad setkáme v co největším možném počtu a na naše statické a dynamické ukázky se přiletí podívat i někdo z našich zahraničních kolegů.

Slovo závěrem...

Pokud jste dočetli až sem, nezbývá už, než Vám do nové sezóny popřát co nejvíce příjemně strávených letových a odřízených hodin a spoustu zábavy. Pevně věříme, že se ani v této sezóně nebudete nudit a že Vás náš společný koníček bude bavit přinejmenším tolik, jako doposud. Zároveň Vás chceme ubezpečit, že jsme otevřeni jakékoliv diskuzi ohledně Vašich nápadů a připomínek a že se i nadále budeme snažit českou divizi směřovat cestou, o které budeme přesvědčeni, že je pro ni nejlepší a našim členům co možná nejvíce přátelská. Neváhejte nás tedy kontaktovat s Vašimi náměty, návrhy, pochvalou i kritikou, jakékoliv informace jsou pro nás vždy přínosem a pouze na jejich základě máme možnost řídit naši činnost ke spokojenosti co nejvíce z Vás.

Za Staff tým IVAO-CZ

Lukáš Myška, Michal Vorel

Czech Division HQ