Levé pozadí

LKPR Praha - Ruzyně

Letiště Praha, a. s., je provozovatelem nejvýznamnějšího mezinárodního letiště v České republice a největšího mezi novými členskými státy EU. Za rok 2008 získalo ocenění nejlepší letiště východní Evropy v soutěži World Airport Awards. Ročně tento mezinárodní vzdušný přístav odbaví mezi 11 – 12 milióny cestujících. Ti mají k dispozici nabídku kolem 50 leteckých společností spojujících Prahu přímou linkou se zhruba 130 destinacemi po celém světě. Operuje zde i 5 pravidelných cargo dopravců a další desítky společností pak zajišťují charterovou přepravu. Letiště Praha, které v roce 2009 hospodařilo s miliardovým ziskem, zaměstnává zhruba 2200 zaměstnanců, dalších odhadovaných více než 15 000 lidí zaměstnávají firmy působící na letišti či navázané na jeho provoz.

Letiště Praha s výjimečnou lokalitou ve středu Evropy nabývá na významu také jako přestupní uzel. Dlouhodobému růstu výrazně pomohl vstup České republiky do Evropské unie v roce 2004 a do schengenského prostoru. Od konce března 2008 probíhá odbavení do zemí Schengenu již bez celních a pasových kontrol. Největším dopravcem jsou České aerolinie, které pokrývají přes 40% provozu letiště.


Poloha letiště: N 50 06 03 E 14 15 36 Nadmořská výška: 1247ft/380m


Frekvence

Frekvence DELIVERY: 120.060 MHz - RUZYNĚ DELIVERY
Frekvence GROUND: 121.910 MHz - RUZYNĚ GROUND
Frekvence TOWER: 118.110 MHz - RUZYNĚ TOWER
Frekvence APPROACH: 127.580 MHz - PRAHA RADAR
Frekvence DEPARTURE: 120.530 MHz - PRAHA RADAR

Další frekvence:

Final Director - 119.010 MHz - RUZYNĚ RADAR

Dráhy letiště:

 • 06/24 BETON 3715m x 45m

 • 12/30 BETON 3250m x 45m

 • 04/22 ASFALTOBETON 2120m x 60m Dráha uzavřena pro vzlety a přistání

Vstupní/výstupní body:

 • SIERRA (Beroun - dálniční most) - N049 57 42 E014 04 58

 • NOVEMBER (Velvary - silo) - N050 16 06 E014 14 21

 • WHISKEY (Kačice - dálniční přejezd) - N050 09 10 E013 58 59

 • ECHO (Radotín - železniční zastávka) - N049 59 10 E014 21 41

Příletové VFR trasy na letiště

 • NOVEMBER 2: NOVEMBER - BRAVO - ALFA

 • WHISKEY 2: WHISKEY - CHARLIE - BRAVO - ALFA

 • SIERRA 2: SIERRA - TANGO

 • ECHO 2: ECHO - TANGO


Odletové VFR trasy z letiště:

 • NOVEMBER 2: ALFA - BRAVO - NOVEMBER

 • WHISKEY 2: ALFA - BRAVO - CHARLIE - WHISKEY

 • SIERRA 2: TANGO - SIERRA

 • ECHO 2: TANGO - ECHO


Přístrojová přiblížení:

 • 06 - ILS, NDB

 • 24 - ILS, NDB

 • 12 - ILS, VOR

 • 30 - ILS, VOR, NDB


Postupy a další informace:

Pojíždění

 • dráha 04/22 je dlouhodobě uzavřena, je používána pro pojíždění a parkování letadel a není tudíž nutné žádat její kříženíTWY FF je uzavřena pro letecký provoz. Povolen pouze přetah a odstavení letadelPro následující pojezdové platí omezení na maximální rozpětí letadla:


 • pojezdovákódové písmenomax. rozpětí
  B1 mezi stáními 4 a 6 C 36
  B1 mezi stáními 7
  C29 29
  B2 mezi stáními 9 a 10 C29 29
  B2 mezi stáními 11 a 13 C 36
  H mezi pojezdovými L a B2 D 52
  H1 mezi stáními 22 a 24 D 52
  H1 mezi stáními 50 a 56 C 36
  J BLUE C 36
  J ORANGE C 36
  K D 52
  N B 28
  Pojezdové pruhy na odbavovací ploše Jih B 28

  Pojíždění ze stání 58 na pojezdové H směrem k pojezdové L a F povoleno pro letadla do rozpětí 65m.
  Po přistání na RWY 06/24 je zakázán letadlům výjezd na RWY 12, pokud ATC nestanoví jinak.

  Použití J BLUE a J ORANGE je možné pouze za podmínek dohlednosti větší než 400mPro vrtulová letadla s MTOV MAX 30t a za podmínek dohlednosti větší než 400m
  Je povolena procedura POWERBACK na následujících stáních: 70 - 76 na odbavovací ploše Severvšechna stání na odbavovací ploše Východ


HIGH INTENSITY RWY OPERATIONS − HIRO:

 • Piloti by měli provést vstup na RWY neprodleně po obdržení povolení a být připraveni provést vzlet přímo z pojíždění, bude−li to nutné
  Všechny kontroly v kabině by měly být dokončeny před vstupem na RWY.
  Kontroly prováděné na RWY by měly být omezeny na minimum
  Pro zajištění minimálních časů obsazení RWY je doporučeno pojmenovat očekávaný výjezd z RWY před přistáním.
  Piloti jsou žádáni, aby plánovali ten výjezd, který je proveditelný a nesnažili se o vyjetí dřívějším výjezdem, aby se předešlo jeho minutí a následnému pomalému pojíždění k dalšímu.
  Doporučené výjezdy: • TYPE CLASS RWY24 RWY06 RWY30 RWY12
  MEDIUM-JET(LDA) D(2200m) B(2430m) G(2120m) P(1685m),R(2495m)
  MEDIUM-PROP(LDA) C(1325m),D(2200m) B(2430m) G(2120m) P(1685m)
 • Kdykoliv to podmínky na RWY umožní, piloti by měli být připraveni akceptovat vzlet z následující křižovatky:

  TYPE CLASS RWY24 RWY06 RWY30 RWY12
  MEDIUM-JET(TORA) THR(3715m) E(3060m) THR(3250m) THR(3250m)
  MEDIUM-PROP(TORA) B(2545m) D(2380m) R(2575m) F(2525m)
 • Piloti, kteří nemohou splnit požadavky HIRO system jsou žádáni, aby toto oznámili ATC co nejdříve.
  Pro zamezení zpožděním a pro zvýšení max.hodinového počtu vzletů a přistání je nezbytné snížit časy obsazení RWY na minimum.

Preference dráhového systému, postupy pro volbu dráhy v užívání


RWY 24 - vzlety a přistání bez omezení

RWY 06 - vzlety a přistání bez omezení

RWY 12 - přistání bez omezení, vzlety vrtulových letadel bez omezení, vzlety proudových letadel o MTOW větší než 7t nejsou povoleny

RWY 30 - vzlety bez omezení, přistání letadel o MTOW větší než 7t nejsou povolena

Výše uvedená omezení neplatí, pokud

 • RWY 06 nebo RWY 24 je mimo provoz
  brzdící účinek na RWY06 nebo RWY24 je horší než dobrý
  není v provozu přesné přiblížení na RWY24 nebo RWY06 a meteorologické podmínky nedovolují použít jiné přiblížení
  boční složka větru, včetně poryvů, přesahuje 15kts
  jsou hlášeny význačné meteorologické jevy, které by mohly ovlivnit přílet/odlet na/z RWY06 nebo RWY24 (bouřky, střih větru)
  jedná se o let pro zácharnu života
  jedná se o let v nouzi
  jedná se o let Úřadu pro civilní letectví provádějící státní dozor (například měření přesnosti radionavigačních zařízení)
  je dráha vyžádána velitelem letadla z důvodů bezpečnosti provedení letu • Provoz odpovídačů, je-li letadlo na zemi

 • Pokud je letadlo na zemi, posádka je žádána, aby nastavila přidělený kód okamžitě po obrdžení a ponechala odpovídač v módu Stadby

Postupy pro IFR lety

Postupy pro přílety:

 • Pokud ATC nestanoví jinak, jsou velitelé letadel provádějící přiblížení na letiště LKPR, LKVO a LKKB povinni dodržovat následující rychlostní omezení:

  • MAX 250 KT IAS v bodě SLP1

  • MAX 250 KT IAS ve vzdálenosti 28 DME OKL pro letadla letící mimo STAR

  • MAX 220 KT  IAS v bodě SLP2, nebo v případě radarového vektorování v poloze před poslední zatáčkou, v případě přímého přiblížení ve vzdálenosti přibližně 15 NM od THR

 • Velitelé letadel provádějící přiblížení na letiště LKPR jsou kromě postupu uvedeného výše povinni rovněž dodržovat následující rychlostní omezení, pokud ATC nestanoví jinak:

  • Velitelé letadel jsou žádáni, aby od SLP 2 (v případě radarového vektorování v poloze před poslední zatáčkou, nebo v případě přímého přiblížení ve vzdálenosti 15 NM od THR) udržovali rychlost 210 KT 10 KT IAS, pokud není z výkonnostních důvodů nutná vyšší rychlost umožňující let letadla v čisté konfiguraci. Tato rychlost by měla být dodržována do vzdálenosti 12 NM od THR

  • V následující části přiblížení do bodu OM nebo do vzdálenosti 4 NM od THR by měla být rychlost postupně snižována na 160 KT +-10 KT IAS se středním nastavením klapek a zasunutým podvozkem.

  • Není−li pilot schopen dodržet omezení rychlosti, musí toto okamžitě ohlásit službě řízení.

 • Velitelé přilétávajícíh letadel jsou žádáni, aby při navázání spojení potvrdili informaci ATIS a zopakovali dané QNH

 • Při přechodu z PRAHA RADAR na RUZYNĚ RADAR z důvodu snížení zátěže kmitočtu piloti omezí navázání spojení pouze na RUZYNĚ RADAR + svůj volací znak. PRAHA RADAR může požadovad předání dodatečných informací.

 • Přiblížení musí být prováděno co možná nejdéle v traťové konfiguraci letadla. Přistávací konfigurace a správná rychlost přiblížení by měla být dosažena krátce před sestupem pod 2500 ft/760 m AMSL

 • Letadlo provádějící přiblížení na RWY 30 nesmí sestoupit pod 3500 ft/1070 m AMSL před vlétnutím do sektoru přímého přiblížení

Postupy pro odlety:

 • Velitelé odlétávajících letadel jsou žádání, aby při návázání prvního spojení potvrdili informaci ATIS, zopakovali dané QNH a oznámili číslo stání.Piloti odlétávajících letadel podle IFR z letiště Ruzyně musí ihned po vzletu navázat spojení na nejbližším kmitočtu PRAHA RADAR.Od vzletu do 2700ft - Vzletový výkon, klapky v poloze vzlet, stoupat V2 + 10 kt (nebo s maximálním úhlem sklonu)na 2700 ft/820 m AMSL - Snižení výkonu motorů(ne však méně než je výkon pro stoupání)od 2700 ft/820 m do 4200 ft/1280 m AMSL - Stoupat V2 + 10 kt (nebo s maximálním úhlem sklonu)nad 4200 ft/ 1280 m AMSL - Normální rychlost a traťová konfigurace pro stoupáníPo odpoutání stoupat s maximálním gradientem při zachování letové bezpečnostiOdklon od SID platných pro letiště Praha/Ruzyně nebo od osy RWY, při odletu stanoveném službou ATC, je možný až po minutí 3200 ft/ 980 m AMSLPostupy za nízké dohlednosti (LVP):

 • Dráha 24 je vybavena ILS a je schválena pro provoz za meteorologických podmínek CAT II a III a pro vzlety za nízké dohlednosti (LVTO)

 • Postupy LVP budou zahájeny, jestliže je RVR TDZ a/nebo MID a/nebo END 600 m a nižší a/nebo CLD base 200 ft nebo nižší

 • Postupy LVTO budou zahájeny, jestliže RVR TDZ a/nebo MID a/nebo END klesne na 600 m a méně

 • Letadla přistávající na RWY 24 musí uvolnit RWY pouze na TWY C, D, E nebo F

 • Odlétávající letadla musí pro vzlet z RWY 24 používat vyčkávací místo CAT II/III na TWY A nebo B

 • Současný vstup na RWY 24 z TWY A a B při Provozu LVP nebo LVTO není povolen

 • CAT II/III Přiblížení a Přistání:

  • Piloti budou v ATIS informováni o zahájení provozu Postupů LVP nebo LVTO

  • Letadlo bude vektorováno do ILS minimálně ve vzdálenosti 3 NM od bodu FAF

  • Ochranná zóna ILS bude chráněna, jestliže je přistávající letadlo ve vzdálenosti 2 NM a méně od bodu dotyku a nebo jestliže letadlo provádí řízený vzlet (guided take−off). Pro tyto účely bude ATC zajišťovat odpovídající rozstupy mezi letadly na konečném přiblížení. Předpokládá se, že pro provoz LVP/CAT II bude dostatečný rozstup 8 NM a pro LVP/CAT III bude dostatečný rozstup 10NM


Scenérie ke stažení: downloads/LKPR/LKPR_12-30_v1.0.zip
Mapy ke stažení - jen pro simulované létání: zde