Levé pozadí

CZ Training Assistance Tour 2014-2017

Vážení přátelé,

představujeme Vám další z divizních tours pro sezónu 2014 - 2015. V této tour půjde hlavně o podporu našich členů na leteckých či ATC trénincích a zkouškách. Tour byla několikrát pro velký zájem prodloužena. Nyní až do konce sezóny 2016-2017 !

Podmínky získání ocenění:

Tour má zajistit dostatečný počet motivovaných pilotů na akce pořádané výcvikovým oddělením.

Minimální počet bodů: 10

Aktuální počet svých nasbíraných bodů můžete sledovat ZDE.

Reklamace na zisk bodu prosím posílejte e-mailem spolu se svým VIDem na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Podmínky získání bodu za účast:

Systém sám rozpozná přítomnost dle zadaných kritérií a při jejich splnění automaticky přidělí bod. Body jsou přidělovány všem, bez ohledu na to, zda dotyčný má o bod zájem, či nikoli.

Účasti se začínají počítat okamžikem zahájení eventu (čas na banneru). Čas eventu se automaticky prodlužuje, je-li stále připojeno stanoviště, kde výcvik probíhá. Body je tedy možné získat v kterékoli fázi výcviku, pokud je ještě online daný ATC. Event končí několik málo minut po odpojení ATC ze stanoviště.

Pilot:

Aktivní účastí na výcviku se rozumí odlet, přílet nebo místní let v místě, kde probíhá výcvik ATC, který řádně veden jako Výcvik ATC nebo Zkouška ATC na divizním webu v kategorii Eventy. Účast se hodnotí dle následujících pravidel:

  1. Letiště odletu NEBO příletu (případně obojí) je shodné s místem tréninku.
  2. Být ve vzduchu minimálně 2 minuty.
  3. Celkový čas účasti minimálně 15 minut.
  4. Reálná poloha letounu přibližně v místě tréninku.
  5. Aktivně spolupracovat s trenérem, plnit jeho požadavky nad rámec běžného provozu.

Poznámka:

V případě nespokojenosti instruktora s výkonem pilota který měl vliv na průběh výcviku, smí instruktor bod za danou účast odebrat i při splnění výše uvedených /systémových/ kritérií. V případě porušení IVAO R&R a zásahu Supervisora sítě proti účastníkovi zaniká bod automaticky.

ATC:

Protože neméně důležitou složkou výcviku ATC je i koordinace s ostatními stanovišti, mají všichni ATC možnost se taktéž zúčastit. Aktivní účast bude hodnocena podle následujících pravidel:

  1. Obsadit stanoviště o jednu úroveň NAD nebo POD stanovištěm, kde se odehrává výcvik.
  2. Být online minimálně 30 minut.
  3. Aktivně spolupracovat s trenérem, plnit jeho požadavky nad rámec běžného řízení.

Ocenění:

Za splnění podmínky získání 10 bodů za lety bude pilotovi uděleno ocenění Pilot Training Assistance Award.

Za splnění podmínky získání 10 bodů za řízení bude řídícímu uděleno ocenění ATC Training Assistance Award.

Ocenění budou udělována automaticky dle výstupů ze systému.

Přejeme Vám příjemnou zábavu a děkujeme za podporu při divizních trénincích a zkouškách!