Levé pozadí

Řízení letového provozu

Civilní stanoviště řízení letového provozu

Dne 1. května 2014 došlo k ukončení poskytování oblastních služeb řízení Armádou ČR, tedy stanovištěm PRAHA TERÉN, a odpovědnost za řízení vojenských letů v rámci FIRu Praha připadla na následující stanoviště ŘLP:


LKAA_E_CTR (LKAA_W_CTR)

Volací znak: Praha Radar
Kmitočet: 127.125 MHz

Stanoviště Praha Radar je odpovědné za řízení všech vojenských letů pohybujících se uvnitř CTA 1 a CTA 2 PRAHA. Dále zodpovídá za aktivaci prostorů TRA/TSA/R. V případě nepřítomnosti zastupuje letištní stanoviště letových provozních služeb na vojenských letištích.


LKAA_FSS

Volací znak: Praha Information
Kmitočet: 126.100 MHz

Stanoviště Praha Information poskytuje letovou informační službu také všem vojenským letům. Může zprostředkovat aktivace prostorů TRA/TSA/R.


LKTB_APP / LKMT_APP / LKKV_APP

V souvislosti s vytvoření tzv. supernízkých sektorů se můžeme s vojenským provozem setkat i na kmitočtech stanovišť APP regionálních letišť. Tyto stanoviště jsou odpovědné za vojenský provoz pohybující se uvnitř příslušného supernízkého sektoru, tedy uvnitř CTA BRNO, CTA OSTRAVA a CTA KARLOVY VARY. Dále mohou aktivovat prostory TRA/TSA/R ležící uvnitř jejich prostoru odpovědnosti.
Vojenská stanoviště řízení letového provozu


Letištní stanoviště letových provozních služeb

V prostředí vojenského provozu se setkáme s pojmem Letištní stanoviště letových provozních služeb, zkráceně LSLPS. Tento pojem v sobě zahrnuje několik složek letových provozních služeb působících na jednotlivých řízených letištích provozovaných Armádou České republiky. Patří mezi ně stanoviště řízení letového provozu MTWR + MAPP a radarový řídící příblížení PAR, dále pak ARO či meteorologická služba. Jednotlivé volací znaky a kmitočty najdete v záložce Vojenská letiště.


Středisko řízení a uvědomování (CRC)

Připojení na síť: LKAA_M_CTR
Volací znak: FLASHBACK
Kmitočet: 124.450 MHz

Středisko řízení a uvědomování (Control and Reporting Centre) má na síti tyto úkoly:

  • Monitorování vzdušné situace
  • Odpovědnost za lety QRA („ostrá hotovost“)
  • Řízení vojenských letounů při speciálních taktických cvičeních, vyžadující pozemní navedení (GCI – Ground Control Intercept)
  • Taktická podpora všemu vojenskému provozu
  • Zastupování LSLPS (MTWR+MAPP+PAR) na vojenských letištích

V případě přítomnosti letounu AWACS, používá volací znak "MAGIC".