Levé pozadí

AFIS

Pro poskytování služby AFIS na neřízených letištích, budou v LKAA FIR používána stanoviště LK??_I_TWR, kde LK?? je ICAO kód letiště na kterém je tato služba poskytována. Stanoviště _TWR je na IVAO primárně určeno k poskytování služby řízení na letištích řízených. Aby došlo k odlišení neŕízených a řízených letišť, je tedy nutné vkládat při připojení do volacího znaku stanoviště písmeno _I_. Informace ATIS, která je na IVAO povinná, bude mít pouze informační charakter a bude vyplněna následujícím způsobem:


Volací znak bude odpovídat příslušnému skutečnému volacímu znaku stanoviště (např. Kotěhůlky Information).

V poznámce bude uveden "uncontrolled aerodrome, information service only"

Další údaje nebudou vyplněny

Dispečer AFIS nebude požadovat její potvrzení a veškeré informace předá letadlu tak, jak by to činil na reálném stanovišti AFIS

Protože český provoz je specifický svým velkým důrazem na simulaci VFR letů, a protože již není možné používat stanovišť FSS za tímto účelem, je nutné si uvědomi, že toto využití stanoviště TWR jako stanoviště AFIS na jednotlivých letištích je česká lokální úprava a je možné ji podle výše uvedených pravidel aplikovat pouze v rámci LKAA.

Rozsah odpovědnosti

Letištní informační služba (AFIS) odpovídá za poskytování informační a poradní služby ve své informační zóně (ATZ). Toto zahrnuje informaci o podmínkách na letišti (počasí, dráha v užívání, okruhy), okolním provozu. AFIS může dále vydávat doporučení, která však nejsou pro pilota závazná, či na žádost zprostředkovat službu řízení. Služba AFIS nemůže v žádném případě sama o sobě vydávat příkazy a řídit letadla ve své působnosti, veškerá odpovědnost za bezpečné provedení letu je na pilotovi letadla.

Poskytované služby letadlům

Přílety:

Příletům je poskytnuta informace o místím QNH, dráze v užívání a okruzích. Dle situace může být dále předány i další informace (vítr, počasí, provoz), případně poskytnuty rady a doporučení pro vstup do okruhu. Po přistání a vypnutí služba AFIS může letadlu ukončit letový plán.

Odlety:

Odlety kontaktují službu AFIS po spuštění. Služba AFIS neschvaluje letový plán, pouze jej otevírá, a také nepřiděluje letadlům kód odpovídače, pokud toto nebylo zkoordinováno jinak se stanovištěm LKAA_?_CTR/FSS. Předá pilotovi informace potřebné pro vzlet, případně další informace podle jeho úmyslů.

Průlety:

Průletům služba AFIS předá informace nutné pro bezpečné provedení průletu ATC.

Předávání

Pokud ATZ sousedí s řízenou oblastí, je letadlo předáváno přímo příslušnému řídícímu. Pokud ATZ nesousedí s řízenou oblastí, letadlo je (dle aktivních pořipojení), předáno buďto na LKAA_FSS (Praha Information) nebo na LKAA_CTR (Praha Radar).