Levé pozadí

Kódy odpovídače

Vzhledem k implementaci nových funkcí do IVAP 1.1.10 je v ceské divizi IVAO vyvíjen nový automatický systém pridelování kódu odpovídace VirtualESUP. Do doby, než bude tento systém dokoncen a otestován, se stanovují následující postupy pro pridelování kódu odpovídace: POZNÁMKA: Toto rešení je docasným krokem, než bude implementován systém VirtualESUP. Pridelované skupiny kódu jsou tedy voleny s ohledem na to, aby splnily dva požadavky - zamezení duplicite kódu SSR v rámci LKAA FIR i Evropy, za soucasného použití softwarových prostredku, které jsou v ceské divizi k dispozici. Algoritmus pridelování se tedy v nekterých bodech liší od algoritmu používaného v reálném provozu.

 


Rozdelení provozu z pohledu pridelování kódu odpovídace

Z pohledu pridelování kódu odpovídace se lety delí na:

mezinárodní lety (IFR odlety/prílety z/na letište v CR na/z letište ležící mimo LKAA a LZBB FIR, prelety CR)

domácí lety (IFR odlety/prílety v rámci letišt ležících uvnitr LKAA a LZBB FIR)

místní lety (místní (letištní) provoz na rízených letištích v CR a lety VFR smerující na/z techto letišt z prostoru trídy G/E, kterým nebylo prideleno jinak)

ostatní lety (vojenské lety, nerízené lety VFR na trati, lety pro záchranu lidského života, lety pro pátrání a záchranu)

Rozdelení kódu dle zpusobu generování

Kódy odpovídace jsou pridelovány pomocí jednoho z následujících klícu:

generovány online pomocí online skriptu ESUP(mezinárodní a domácí lety ze všech letišt v CR)

pridelovány manuálne (místní provoz, nerízené lety VFR na trati, vojenské lety)

skupinové kódy nastavované piloty

Rozdelení kódu dle stanovišt

Konkrétní postupy pridelování kódu jsou uvedeny v postupech každého stanovište. Následující seznam je obecným shrnutím techto postupu

LKPR

mezinárodní a domácí lety - kód prideluje TempESUP-Next z rozsahu 1420-1477

místní lety - kód je pridelován manuálne z rozsahu 3310-3317

mezinárodní lety, kterým nebyl pridelen automatický kód (napr. odlety z LKVO, LKKB) - kód je pridelen manuálne z rozsahu 5170-5173

LKTB, LKMT, LKKV

mezinárodní a domácí lety - kód prideluje TempESUP-Next z rozsahu 1420-1477


místní lety - kód je pridelován manuálne z následujících rozsahu:

LKMT - 3345-3347

LKTB - 3320-3337

LKKV - 3350-3351

LKVO, LKKB, LKCV, LKPD, LKNA, LKKU


mezinárodní a domácí lety - kódy prideluje príslušné stanovište ATS v letovém povolení a to následovne:

LKVO, LKKB - kódy prideluje APP Praha

LKCV, LKPD, LKNA smerem na západ - kódy prideluje ACC Praha

LKNA smerem na východ, LKPO, LKKU - kódy prideluje APP Brno


místní lety, tovární lety, vojenské lety - kód je pridelován manuálne z následujících rozsahu:

LKVO - 3300-3302

LKNA - 7010-7017

LKPO - 7030-7037

LKLN - 7040-7045

LKCV - 7001-7004, 7050-7057

LKPD - 7022-7027, 7060-7067

LKKB - 7070-7077

ACC Praha, FIC Praha, MACC


mezinárodní a domácí lety - kód prideluje TempESUP-Next z rozsahu 1420-1477

mezinárodní a domácí lety, kterým není možné pridelit automatický kód - kód je pridelován manuálne z rozsahu 5174-5177

tratové lety VFR - 3330-3344

vojenské lety - 2440-2477

Zvláštní kódy

1000 - indikační kód Módu S

2000 - nastavuje velitel letadla řízeného letu, pokud ATC nestanoví jinak

7000 - nastavuje velitel letadla neřízeného letu VFR, pokud ATC nestanoví jinak

0040 - let za účelem pátrání a záchrany letadel, nastavuje velitel letadla z vlastního rozhodnutí, pokud ATC nestanoví jinak

0041 - 0044 let za účelem pátrání a záchrany letadel, přiděluje ATC, odpovídá-li to účelu letu

0045 - let pro záchranu lidského života, nastavuje velitel letadla z vlastního rozhodnutí, pokud ATC nestanoví jinak

0046 - 0047 let pro záchranu lidského života, přiděluje ATC, odpovídá-li to účelu letu

0052 - 0053 lety vrtulníků Policie ČR ve dne, nastavuje velitel letadla z vlastního rozhodnutí, pokud ATC nestanoví jinak

0054 - 0055 lety vrtulníků Policie ČR v noci, nastavuje velitel letadla z vlastního rozhodnutí, pokud ATC nestanoví jinak

0056 - 0057 lety Úřadu pro civilní letectví - ověřovací lety