Pravé pozadí

Levé pozadí

obecne

     Česká divize IVAO je vedena týmem lidí, kteří jsou jednotlivě odpovědni za jim svěřené oblasti provozu divize.

     Za celý tým zodpovídá ředitel divize (CZ-DIR), který je manažerem a delegovaným zástupcem české divize IVAO. Jeho úlohou je především koordinace činnosti staffu, delegování činnosti, kontrola plnění úkolů a práce jednotlivých členů staffu. Dále zodpovídá za chod divize jako celku a za reprezentaci divize směrem do celého světa.

     Nejrozsáhlejší organizační složkou divize je oddělení tréninku. Je řízeno vedoucím výcviku (CZ-TC), který zajišťuje veškeré dění spojené se školením a tréninkem pilotů a řídících letového provozu, zejména obecné záležitosti spojené se vstupem nováčků do organizace IVAO a zvyšováním hodností stávajících pilotů a řídících. Vedoucí výcviku dále organizuje a provádí tréninkové akce v české divizi. Je vstupním kontaktem pro všechny nové členy a stálým partnerem členů stávajících. Spolu se svým asistentem (CZ-TAC), koordinuje také ostatní trenéry v divizi a jejich aktivitu směrem k členům divize.

     Máte-li jakýkoliv návrh, problém či otázku k řešení, vyberte si v pravém menu oblast, které se Váš návrh týká a ozvěte se členům staffu, pracujícím právě v této oblasti. Rádi Vám zodpovíme všechny Vaše otázky.

Těšíme se na viděnou či slyšenou s Vámi!