Levé pozadí

LKPR

Provozní postupy LKPR_DEL

Pozice Delivery nemá vlastní prostor odpovědnosti (a to jak na zemi, tak ve vzduchu).

Celkově lze odpovědnost této pozice shrnout do následujících bodů:

  1. Prvotní kontakt – kontrola přijetí aktuálního ATISu, QNH letiště, časová synchronizace
  2. Kontrola letového plánu připojených letadel
  3. Případná úprava plánu do správného tvaru/stavu zkoordinováním s pilotem
  4. Koordinace odletu s nadřízeným stanovištěm (zejména při nestandardním odletu)
  5. Vydání letového povolení
  6. Schválení spouštění motorů

Volací znak pro připojení na síť: LKPR_DEL
Volací znak volnou řečí: Ruzyně Delivery
Frekvence: 120.060


Provozní postupy LKPR_GND

Prostor odpovědnosti

Pojezdové dráhy (taxiways) a odbavovací plochy (aprons), nikoliv však vzletové a přistávací dráhy (runways).


Volací znak pro připojení na síť: LKPR_GND
Volací znak volnou řečí: Ruzyně Ground
Frekvence: 121.910


Provozní postupy LKPR_TWR

Prostor odpovědnosti

CTR Ruzyně do 3000ft AMSL, vzletové a přistávací dráhy letiště LKPR

Pojezdové dráhy D, E, a F mezi RWY 12 a prahem RWY 06

Podřízená stanoviště

LKPR_GND, LKPR_DEL

Volací znak pro připojení na síť: LKPR_TWR
Volací znak volnou řečí: Ruzyně Tower
Frekvence: 118.110