Levé pozadí

LKMT

Provozní postupy LKMT_TWR


Stanoviště poskytuje informační a pohotovostní službu a službu řízení na letišti LKMT, přilétávajícím letům IFR od převzetí od LKMT_APP, odlétávajícím letům IFR do vzletu a letům VFR uvnitř CTR Mošnov.

Volací znak pro připojení na síť: LKMT_TWR
Volací znak volnou řečí: Mošnov Tower
Frekvence: 120.8

Prostor odpovědnosti

CTR Mošnov a provozní plochy letiště LKMT.

Podřízená stanoviště

NIL

Povinnosti stanoviště

  Vydává letová povolení VFR letům na spojení v a pod 2500ft AMSL(záleží na koordinaci s LKMT_APP nebo nadřazeným stanovištěm)

  Poskytuje službu řízení (rozstupy), informační službu (informace o provozu) a pohotovostní službu (v rozsahu aplikovatelném na IVAO) letadlům na spojení v souladu s třídou vzdušného prostoru

  Po předchozí koordinaci s LKMT_APP předává letadlům změny letových povolení

  Vydává povolení ke vstupu letadel a mobilních prostředků na vzletové a přistávací dráhy a pohybu po nich

  Vydává povolení ke vzletu a přistání na vzletových a přistávacích drahách

  Využívá informace ze situačního zobrazení (IVAC)

  Udržuje aktuální informaci ATIS

  Volí dráhu v užívání dle meteorologických podmínek

  Zaznamenává a případně předává dalším letadlům informace o význačných meteorologických jevech v prostoru odpovědnosti

   Provozní postupy

   Koordinace a předávání letadel

   Přílety

   Stanoviště LKMT_TWR přebírá IFR přilétající letadla po přeletu FAF nebo v jiné dohodnuté poloze. Při přiblížení za viditelnosti země (vizuální přiblížení nebo přiblížení okruhem) přebírá letadla v předem zkoordinovaném bodě předání, APP zajišťuje rozstup s ostatními letadly řazenými ve sledu.

   Stanoviště LKMT_TWR přebírá VFR přílety letící níže než 2500ft AMSL nejpozději na hranici CTR Mošnov. Předání VFR letadel letících výše než-li 2500ft AMSL je předmětem koordinace s LKMT_APP.

   Odlety

   Stanoviště LKMT_TWR předává IFR odlety po vzletu na LKMT_APP (nebo na nadřazené stanoviště).

   Stanoviště LKMT_TWR NEpředává IFR odlety po vzletu (Piloti automaticky po vzletu ladí freq. na APP 125.100).

   Stanoviště LKMT_TWR předává VFR odlety letící níže než 2500ft AMSL nejpozději na hranici CTR Mošnov. Předání VFR letadel letících výše nežli 2500ft AMSL  je předmětem koordinace s LKMT_APP (nebo nadřazeným stanovištěm).
   POZNÁMKA: Protože VFR lety v prostoru třídy E či G nemusí být povinně na spojení se stanovištěm poskytujícím informační službu, přeladění by mělo být provedeno frází "For information service contact ...".

   Průlety

   Průlety letů VFR prostorem CTR Mošnov jsou řízeny stanovištěm LKMT_TWR. Průlety výše než 2500ft AMSL jsou předmětem koordinace s LKMT_APP (nebo nadřazeným stanovištěm).

   Poskytované přehledové služby

   • zajištění rozstupů mezi za sebou odlétajícími letadly

   • monitorování letadel na konečném přiblížení a v blízkosti letiště

   • navigační pomoc letům VFR

   • informace o provozu a konfliktním provozu

   Průlet nad obsazenou RWY

   Jestliže jinému letadlu bylo povoleno vstoupit na dráhu nebo je dráha jinak obsazena, nesmí být povolen průlet v nižší výšce než 400ft AGL.

   Pojíždění

   Při žádosti velitele letadla pojíždět na jinou odbavovací plochu, než APN Central a APN Let´s Fly (týká se APN SOUTH a APN NORTH) povoluje LKMT_TWR pojíždění pouze na úroveň pojezdové D, resp. B, za další pojíždění zodpovídá velitel letadla.

   Postupy za zhoršených meteorologických podmínek

   Pokud dohlednost klesne pod 5km nebo základna oblačnosti klesne pod 1500ft, LKMT_TWR je povinen koordinovat s LKMT_APP (nebo nadřazeným stanovištěm) povolení pro veškerou místní činnost v CTR Mošnov, včetně (zvláštních) letů VFR pod 2500ft AMSL.

   Klesne-li dohlednost pod 600m, zajišťuje podélné rozstupy na pojezdových drahách mezi letadly navzájem a mezi letadly a pozemními mobilními prostředky tak, že součastí vydaného povolení je i mez povolení, zabezpečující, aby na jednom segmentu pojezdové dráhy bylo v určitou dobu pouze jedno letadlo nebo vozidlo. Další povolení je možné vydat teprve poté, co je uvolnění úseku potvrzeno pilotem letadla nebo řidičem vozidla předchozího. Tento postup se nemusí použít, jestliže pilot letadla resp. řidič vozidla ohlásí, že má předcházející letadlo nebo vozidlo v dohledu.

   Postupy pro volbu dráhy v užívání

   Preferovanou drahou v užívání, pokud to povětrnostní podmínky dovolí, je dráha 22.

   Pokud není snížená dohlednost, nebo vítr nad 10kts a provoz to dovolí, používá se pro vzlet RWY ve směru letu a při přistání ve směru příletu.

   Za spolupráci děkuji: Jiří Vašíček a Marcel Poledník