Levé pozadí

Obecné postupy

Řízení na TWR obecně

Řízení na pozici TWR spočívá ve znalostech základních principů a dovedností. Ve statích uvedených níže se jim budeme věnovat a rozebereme si některé aspekty, které zejména při zkouškách, mají negativní vliv na hodnocení zkoušených.


Obecný úvod do řízení

Reálné prostředí reálně řídí reálná letadla řízená reálnými piloty s odpovídající kvalifikací v reálném vzdušném prostoru za reálných fyzikálních a jiných podmínek při vysoké úrovni zodpovědnosti řídících a tím při vysokém stresu. Virtuální prostředí sítě IVAO umožňuje řízení nezbedných virtuálních letadel ovládaných v některých případech nadšenci bez jakékoli kvalifikace v umělém prostředí za ne zcela reálných fyzikálních i jiných podmínek. Samozřejmě i ve virtuálním světě se pohybují lidé letecky vzdělaní, není to však podmínkou.

Virtuální řízení letového provozu je tedy velmi inteligentní zábava, na síti IVAO se provozuje se vší vážností. Virtuální řídící přitom často zažívá výzvy a stres, které si v ničem nezadají s těmi reálnými. Potenciální fatální následky takového počínání jsou však pouze virtuální.


Řídící - vystupování a komunikace

Řídící musí vystupovat tak, aby bylo patrné, že má situaci pod kontrolou, nesmí dát najevo nervozitu a musí komunikaci vést tak, aby udržel na frekvenci pořádek. Komunikaci zahajuje posádka letadla ohlášením se na frekvenci. Řídící vydává povolení a informace, posádka je povinna povolení zopakovat. Povinností řídícího je toto opakování povolení poslouchat a případné chyby v opakování posádky opravit. V případě, že řídící vydá povolení, posádka jej špatně zopakuje a řídící posádku neopraví, následné komplikace v provozu, např. sblížení, či snad srážky, jsou považovány za chybu řídícího.


Koordinace

Při koordinaci mezi stanovišti ATC rozlišujeme několik druhů koordinačních zpráv, podle charakteru informace kterou obsahují a podle doby, která uběhne mezi koordinací a bodem předání letadla. Každá výměna informací pak probíhá následujícím způsobem ( v následujících příkladech budeme používat zkratku REQ pro stanici žádající koordinaci a zkratku ACPT pro přijímající stanici ):


Předávání a koordinace

Koordinace je u letů po standardních tratích a příletových a odletových trasách prováděna zápisem do databloku letadla. U všech nestandardních situací ( radarový odlet, pilot není schopen SID/STAR, pilnost, nouze ) musí být koordinace provedena zvlášť po chat kanálu, popř. cestou, která je popsána níže, v samostatné stati o koordinační frazeologii. Pro předávání mezi řídícími v rámci LKAA FIR se používá hand-off procedura a předání se provádí minimálně 3 minuty před přeletem hranice prostoru do kterého letadlo vstupuje, není-li v lokálních postupech uvedeno jinak.


Více článků...