Levé pozadí

LKPD

Provozni postupy LKPD_M_APP


Obecné informace o stanovišti


Volací znak pro připojení na síť: LKPD_M_APP

Volací znak volnou řečí: Pardubice Approach

Kmitočet: 127.650 MHz

Prostor odpovědnosti: MTMA Pardubice + přilehlé prostory TRA v případě aktivace a vyhlášení souhrnného řízení

Podřízená stanoviště: LKPD_M_TWR, LKPD_P_APP

ATIS: V reálném provozu se neposkytuje informace ATIS, proto jej na síti také nevyplňujeme, pouze vyplníme převodní výšku
a do položky "remarks" vložíme frázi: ATIS NOT PROVIDED PLEASE DONT.
Informace o letišti a počasí řídící předá pilotovi po navázání spojení.


Poskytování letových provozních služeb na letišti Pardubice provádí vojenské stanoviště ATS, což je důvodem vložení "M" do volacího znaku.
Provozní postupy


Přílety IFR:

Z důvodu nevydávání informace ATIS předá Approach při navázání rádiového spojení pilotovi základní informace zahrnující:

  • Informace o letišti – Dráha a druh přiblížení v používání
  • Informace o počasí (METAR)
  • QNH
  • Převodní hladinu


Příletové tratě STAR a přístrojová přiblížení jsou publikovány pouze na dráhu 27. V případě povětrnostních podmínek, nebo vyžádá-li si posádka, přistání na dráhu 09, je možné využít vizuálního přiblížení nebo ILS 27 a následné přiblížení okruhem. Přiblížení okruhem (Circle to land) se provádí výhradně na JIH

Pod FL100 je aplikováno rychlostní omezení 250 kt IAS, nestanoví-li řídící jinak.

Řídící TWR si od stanoviště Approach vyžádá letová povolení pro IFR odlety, pravidla pro vydávání odletových povolení nalezneme v provozních postupech pro LKPD_M_TWR.


Odlety IFR:

IFR odlety se po vzletu na frekvenci Approach ladí až na pokyn řídícího TWR.

Povolení pro odlety směřující na západ do TMA Praha jsou předmětem koordinace s LKAA_E_CTR, případně LKPR_APP. Dále je potřeba, při povolování odletů, brát v úvahu sousední MTMA Čáslav.


Přehledové (radarové) postupy:

Minimum radarového rozstupu v MCTR Pardubice je 3 NM. Uvnitř MTMA Pardubice se aplikuje nesnížený radarový rozstup 5 NM.

Provozní postupy LKPD_P_APP

Obecné informace o stanovišti

Stanoviště poskytuje přiblížení přesným přibližovacím radarem PAR pouze na dráhu 27.

Stanoviště smí být obsazováno výhradně v době, kdy je online LKPD_M_APP !


Volací znak pro připojení na síť: LKPD_P_APP

Volací znak volnou řečí: Pardubice Přesný (Precision)

Kmitočet: 123.300 MHz

Prostor odpovědnosti: Prostor konečného přiblížení dráhy 27

Podřízená stanoviště: NIL

ATIS: V reálném provozu se neposkytuje informace ATIS, proto jej na síti také nevyplňujeme, pouze vyplníme převodní výšku
a do položky "remarks" vložíme frázi: ATIS NOT PROVIDED PLEASE DONT.
Informace o letišti a počasí řídící předá pilotovi po navázání spojení.


Poskytování letových provozních služeb na letišti Pardubice provádí vojenské stanoviště ATS, což je důvodem vložení "M" do volacího znaku.Provozní postupy


Výška předání: 3000 ft AMSL

Úhel sestupové roviny:

Výška rozhodnutí: 438 ft

Vzdálenost ukončení PAR: 0,8 NM / 1,5 km (měřeno od bodu dotyku)