Levé pozadí

FIC Praha

Obecné informace o stanovišti

FIC Praha (Flight Information Centre / Letové informační středisko) je stanoviště letových provozních služeb poskytující letovou informační a pohotovostní službu neřízeným letům VFR v sektoru Čechy.

Stanoviště je doporučeno obsazovat pouze v době, kdy je online oblastní stanoviště ŘLP (LKAA_E_CTR)!

Od dispečera FIC se očekává výborná znalost FIR Praha a kompletní informovanost o aktualitách, tzn. během provozu tohoto stanoviště mít u sebe dostupnou veškerou dokumentaci a ještě před připojením se důkladně seznámit s aktuálními zprávami NOTAM, METAR, atd.


Volací znak pro připojení na síť: LKAA_FSS

Volací znak volnou řečí: Praha Information

Kmitočet: 126.100 MHz

Prostor odpovědnosti: Sektor Čechy part East + part West

Nadřízená stanoviště: LKAA_E_CTR, LKAA_W_CTR, LKAA_M_CTR

Podřízená stanoviště: Stanoviště AFIS a stanoviště poskytující informace známému provozu na neřízených letištích.

ATIS: V reálném provozu se neposkytuje informace ATIS, proto jej na síti také nevyplňujeme, pouze vyplníme volací znak a převodní výšku. Ostatní informace vč. převodní hladiny jsou předávány během rádiové korespondence. Vzhledem k tomu, že v podmínkách České republiky stanoviště poskytuje své služby pouze letům VFR, případně VFR-IFR, což se může v jiných zemích lišit, je třeba na tuto skutečnost upozornit v poli „Remarks“ frází: FLIGHT INFORMATION SERVICE ONLY FOR VFR TRAFFIC !

Provozní postupy

Prostor odpovědnosti:

V reálném provozu ekvivalent tohoto stanoviště poskytuje letovou informační službu (dále jen FIS) výhradně uvnitř sektoru Čechy, mimo řízené prostory TMA a CTR. V sektoru Morava poskytuje FIS stanoviště approach příslušných letišť. Jelikož v prostředí IVAO nejsou LKMT_APP a LKTB_APP nepřetržitě online, je dovoleno, v době jejich nepřítomnosti, poskytovat FIS i pod TMA Brno a TMA Ostrava. Nikoliv však uvnitř řízených okrsků CTR!

fic


Poskytované letové informační služby:

- Informace o provozu

- Informace o NOTAMech

- Informace o počasí (METAR, TAF, Regionální QNH)

- Informace o aktuálním využívání prostorů TRA/TSA/R


Poskytované přehledové (radarové) služby:

- Informace o provozu a rady k vyhnutí

- Rady k obletění význačných meteorologických jevů

- Poskytování doporučených kurzů pro vyhnutí se omezeným či řízeným prostorům

- Navigační pomoc


Dispečer FIC může dle potřeby přidělit individuální kód odpovídače SSR (Squawk), a to z rozsahu pro neřízené lety VFR, a následně potvrdit radarový styk frází "RADAR CONTACT".

Veškeré instrukce ke změně kurzu jsou předávány frází: "DOPORUČENÝ KURZ" / "SUGGESTED HEADING".

Žádná z těchto instrukcí či informací nezbavuje pilota odpovědnosti za bezpečné provedení letu a zabránění srážce s terénem ani za vyhnutí se řízeným či omezeným prostorům!


Postupy pro kombinované lety typu Y (VFR-IFR)

Pro piloty kombinovaných letů VFR–IFR z neřízených letišť v sektoru Čechy platí povinnost před vzletem koordinovat provedení letu se stanovištěm FIC Praha (LKAA_FSS). Účelem tohoto ustanovení je umožnit včasnou koordinaci pro zajištění IFR povolení, popř. vstupu do řízeného vzdušného prostoru apod. Vhodné je proto volat cca 5–15 minut před vzletem.

Pilot uvede předpokládaný čas vzletu a bod přechodu na IFR. Dispečer tak následně může po koordinaci s nadřízenými stanovišti předat následující:

- stanoviště a kmitočet pro navázání prvního spojení

- kód SSR (Squawk)

- informaci o nejbližších aktivovaných prostorech

- informaci o případném časovém slotu pro vzlet

- případně předat letové povolení


Vojenský provoz

Jelikož 1. května 2014 došlo k ukončení poskytování oblastních služeb řízení Armádou ČR, tedy stanovištěm PRAHA TERÉN, můžeme se s vojenským provozem setkat i na kmitočtu FIC Praha. Pro vojenský provoz platí vše výše uvedené a dále je možné za pomoci koordinace s ostatními stanovišti, zprostředkovat aktivaci prostorů TRA/TSA/R.