Levé pozadí

Czech Division Headquarters


CZ-DIR

Czech Republic Division Director

Ondřej Horák

Je manažerem a delegovaným zástupcem české divize IVAO. Koordinuje činnosti staffu, deleguje činnosti, kontroluje plnění úkolů a práci členů staffu. Odpovídá za chod divize jako celku a za vystupování divize směrem do celého světa. Podílí se na výcviku a zkouškách. Je přímo podřízen výkonnému vedení organizace IVAO (IVAO Executive commitee).

IVAO ID: 203124

Kontakt: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

CZ-ADIR

Czech Division Assistant Director

Michal Vorel

Je manažerem a delegovaným zástupcem české divize IVAO. V zastoupení ředitele divize koordinuje činnost staffu, deleguje činnosti, kontroluje plnění úkolů a práci členů staffu. Odpovídá za chod divize jako celku a za vystupování divize směrem do celého světa. Podílí se na výcviku a zkouškách. Je přímo podřízen výkonnému vedení organizace IVAO (IVAO Executive commitee) a dále řediteli české divize (CZ-DIR).

IVAO ID: 231822

Kontakt: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

LKAA-CH

FIR Praha Chief

Ondřej Horák

Odpovídá za komplexní informovanost celé divize o technických aspektech LKAA FIRu ve všech ohledech. Získává podklady z dokumentace reálných pravidel a postupů z LIS, ŘLP, ÚCL, AK, ICAO, FAA apod. Tato pravidla a postupy dle jejich možností implementuje do podmínek české divize. Zpracovává speciálně strukturované dokumenty a pomůcky pro činnost pilotů i řídících. Zavádí do praxe změny z reálného provozu. Koordinuje a provádí generování sectorfiles, úpravy addonů apod. Je přímo podřízen vedení divize (CZ-DIR/CZ-ADIR).

IVAO ID: 203124

Kontakt: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript