Obecný úvod do řízení

Reálné prostředí reálně řídí reálná letadla řízená reálnými piloty s odpovídající kvalifikací v reálném vzdušném prostoru za reálných fyzikálních a jiných podmínek při vysoké úrovni zodpovědnosti řídících a tím při vysokém stresu. Virtuální prostředí sítě IVAO umožňuje řízení nezbedných virtuálních letadel ovládaných v některých případech nadšenci bez jakékoli kvalifikace v umělém prostředí za ne zcela reálných fyzikálních i jiných podmínek. Samozřejmě i ve virtuálním světě se pohybují lidé letecky vzdělaní, není to však podmínkou.

Virtuální řízení letového provozu je tedy velmi inteligentní zábava, na síti IVAO se provozuje se vší vážností. Virtuální řídící přitom často zažívá výzvy a stres, které si v ničem nezadají s těmi reálnými. Potenciální fatální následky takového počínání jsou však pouze virtuální.


Principy řízení

Účelem řízení letového provozu je primárně zajištění bezpečných rozstupů mezi letadly, udržování plynulosti letového provozu a poskytování informací dle třídy vzdušného provozu a pravidel letu.

Každá pozice ATC má přesně definovaný a vymezený prostor odpovědnosti. Prostor odpovědnosti může zahrnovat jak vzdušný prostor, tak pozemní plochy. Vzdušný prostor má vždy své vertikální i horizontální hranice a má i své označení.

Veškerá snaha ATC je tedy podřízena výše uvedeným principům při zachování maximální jednoduchosti a srozumitelnosti. Pro tento účel bylo vytvořeno mnoho dokumentů jak pro piloty, tak pro řídící. Všechny veřejně dostupné dokumenty lze nalézt zde: http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/index.htm.

Vzhledem k tomu, že řízení na IVAO se snaží co nejvíce se přiblížit reálnému prostředí, je potřeba se seznámit minimálně s několika základními předpisy. A to:

  • L2
  • L11
  • L4444
  • L Frazeologie

Adept na ATC by se měl seznámit s těmito dokumenty před tím, než začne řídit.