Před tím, než zahájíte jakoukoliv činnost spojenou se speciálními operacemi, věnujte pozornost následující citaci z tzv. Poslání IVAO:

Napříč tomu, že simulujeme reálné letectví pod heslem „tak skutečně, jak jen to je možné“, za každou cenu zamezíme pronikání jakýchkoliv světových etnických, politických či náboženských konfliktů a problémů. Dále také nedovolíme napodobování jakékoliv formy násilí nebo války. IVAO je zábavně-vzdělávací síť, kde je vítán každý, bez výjimky.


V zájmu zachování „ducha IVAO“ jsou na síti přísně zakázány jakékoliv projevy agrese. Naše síť byla vytvořena za účelem simulace létání a řízení letového provozu, nikoliv za účelem simulace války.Kategorizace speciálních operací

Jelikož pojem „Speciální operace“ zahrnuje široké spektrum činností je třeba tyto činnosti rozdělit do dvou základních kategorií. Toto rozdělení bylo vytvořeno výhradně potřeby IVAO, nemá tedy obdobu v reálném provozu.


Kategorie A (Cat A) - Obecné aktivity

 • Požární lety
  Policejní lety
  Lety pátrání a záchrany SAR
  Lety za účelem záchrany lidského života
  Lety vládní a státní důležitosti s vládními činiteli na palubě
  Lety humanitární pomoci
  Slety vojenských letadel
  Transportní lety za účelem logistické nebo strategické podpory
  Monitorovací lety
  Fotogrammetrické lety
  Kalibrační lety radionavigačních zařízení
  Letecké práce
  Technické lety (zálety)

Kategorie B (Cat B) - Vojenské aktivity

 • Výcvikové let vyšší techniky pilotáže
  Lety do speciálních prostorů
  Skupinové lety
  Lety v nízkých výškách
  Nadzvukové lety
  Výcvikové lety prvků vzdušného boje
  Letecké střelby vzduch - země
  Doplňování paliva za letu (Air-to-Air Refueling)
  Lety za účelem včasného varování (AWACS)
  Lety za účelem ochrany vzdušného prostoru (QRA)