Abychom se mohli s přehledem orientovat v prostředí speciálních operací, musíme si v první řadě definovat dva pojmy, které nás budou provázet celým spektrem speciálních operací a setkáme se s nimi téměř ve všech výukových dokumentech. Těmito pojmy jsou: GAT – General Air Traffic a OAT – Operational Air Traffic. A další řadě je potřeba tyto dva pojmy od sebe umět rozlišit.

GAT – General Air Traffic

Do českého jazyka lze volně přeložit jako obecný letecký provoz. Dle AIP ČR je pojem GAT definován jako „Let prováděný v souladu s pravidly a postupy ICAO bez ohledu na rezortní nebo státní příslušnost letadla“. Do kategorie GAT tedy spadají všechny civilní lety, ale také lety vojenských letadel, pohybující se po standardních letových tratích a během letu dodržují pravidla a postupy ICAO a národní civilní letecké požadavky a legislativu. Lety GAT můžeme dále rozdělit na VFR a IFR.

OAT – Operational Air Traffic

Volně přeložíme jako operační letecký provoz. AIP ČR tento pojem definuje jako: „Lety prováděné podle jiných pravidel než ICAO, bez ohledu na rezortní nebo státní příslušnost“. Zjednodušeně řečeno do této kategorie patří veškeré lety vojenských i civilních letadel, které nevyhovují požadavkům kladeným na GAT - tedy lety, u kterých není předvídatelný pohyb a lety, které svou povahou odporují civilním předpisům, nebo je nejsou schopny dodržovat. Podobně jako lety GAT provádíme OAT lety dle VFR a IFR. Dále OAT můžeme rozdělit na OAT-S a OAT-C.


OAT-C

Je jakýkoliv let OAT, který nevyžaduje speciální oddělení od ostatního provozu. Nejčastěji řízen civilním ŘLP.


OAT-S

Je OAT let, který si svou povahou vyžaduje oddělit od ostatního provozu. Ve většině případů řízen vojenským ŘLP, které zajistí oddělení od ostatního provozu intenzivní koordinací s ostatními dotčenými stanovišti ŘLP, případně vyhlášením souhrnného řízení pro dané území. Nejčastějším příkladem jsou lety QRA „ostrá hotovost“.