ADC - Aerodrome ControllerPoskytování služeb na stanovišti TWR nebo sloučeném TWR+GND na civilním regionálním letišti a řízení provozu prostoru odpovědnosti daného stanoviště.

Požadavky na zkoušku

 • IFR letové povolení - SID
 • IFR letové povolení - radarový odlet
 • Porozumění letovém plánu pilota, kontrola základních chyb ve FPL
 • Znalost pojezdového systému letiště a vydávání kompletních povolení pro pojíždění.
 • Volba aktivní dráhy dle lokálních postupů a aktuální povětrnostní situace
 • IFR přílet na přístrojovém přiblížení
 • IFR přílet na vizuálním přiblížení
 • VFR provoz v CTR a na letištním provozním okruhu
 • Nezdařené přiblížení
 • Zvládnutí nestandardní situace (stav tísně, blokování dráhy,...)
 • Koordinace

Požadavky na provoz

 • min. 4 IFR odlety
 • min. 4 IFR přílety
 • min. 2 VFR letadla provádějící okruhy v době odletů/příletů dalších letadel
 • 1 nouzová situace