APC - Approach ControllerPoskytování přibližovacích služeb na stanovišti přibližovací služby na regionálním letišti s ohledem na místní postupy, vektorování pro přiblížení a pro udržení plynulého toku provozu, zvládnutí nestandardních situací v TMA.Průběh zkoušky

APC zkouška se skládá ze dvou praktických částí. První z nich probíhá na sloučeném stanovišti LKPR_TWR (bez GND nebo DEL) a je vyžadován normální provoz. Navíc k této zkoušce, probíhá teoretická zkouška z provozních postupů na stanovištích LKPR DEL\GND\TWR. Tato první část není bodově hodnocena a má za cíl ověřit všechny schopnosti a dovednosti řízení TWR. Druhá část APC zkoušky probíhá na regionálním stanovišti APP s běžným provozem.

Požadavky na zkoušku

 • Znalost a efektivní využívání SID a STAR
 • Znalost a správné užívání přibližovacích procedur
 • Vektorování na přístrojové přiblížení
 • Vektorování na vizuální přiblížení
 • Odlety s i bez SID
 • Zvládnutí nestandardních situací (tíseň, pilnost, změna dráhy v užívání)
 • Nezdařené přiblížení
 • Zajištění plynulého toku provozu
 • Vyčkávání
 • Koordinace

Minima provozu pro zkoušku

 • min. 8 IFR odletů
 • min. 10 IFR příletů
 • min. 3 IFR přílety současně na spojení v průběhu zkoušky
 • 1 nouzová situace