ACC - Center Controller


Poskytování oblastních služeb na stanovišti ACC Praha a zajištění přibližovacích a letištních služeb na neobsazených letištích ve FIR Praha.


Průběh zkoušky

ACC zkouška se skládá ze dvou praktických částí. První z nich probíhá na sloučeném stanovišti LKPR_APP + DEP + F_APP a je vyžadován běžný provoz. Navíc k této zkoušce, probíhá ústní teoretická zkouška z provozních postupů na radarových stanovištích LKPR. Tato první část není bodově hodnocena a má za cíl ověřit všechny schopnosti a dovednosti řízení APP. Druhá část ACC zkoušky probíhá na stanovišti ACC Praha.

Požadavky na zkoušku

  • Schopnost řídit velké množství letadel na trati
  • Prokázat schopnost současně vektorovat letadlo na přiblížení na neobsazeném letišti
  • Zajistit odlety/přílety letadel na neobsazené letiště
  • Dodržovat vstupní a výstupní podmínky ve FIR Praha
  • Zvládnutí nestandardních situací (tíseň, pilnost, ztráta spojení)
  • Zajištění plynulého toku provozu
  • Koordinace

Minima provozu pro zkoušku

  • min. 12 pohybů za zkoušku
  • min. 10 pohybů současně
  • 1 nouzová situace